Historie spolku

Kulturně sportovní spolek Elegant vznikl v roce 2019 a navazuje na činnost Moravskoslezské župy cyklistické, která společnými projekty sdružovala a propojovala různé spolky. Těší nás, když se snoubí sport s kulturou a historií. A proč název Elegant? Protože elegance a noblesa prospívají jedincům i společnosti, všem sluší a krásně se s nimi žije!

Zakladatelé spolku: Michal Dvořák a Karin Raszková

 

Vznik klubů velocipedistů a jejich činnost

Kluby českých a německých, případně i rakouských velocipedistů začaly vznikat v českých zemích v hojné míře od 80. let 19. století. Češi založili vůbec první cyklistické kluby a velmi brzy vznikl také ústřední cyklistický orgán – Česká ústřední jednota velocipedistů se sídlem v Praze, pod níž později spadaly jednotlivé župy, které do jisté míry řídily činnost jednotlivých spolků. Účelem českých cyklistických spolků bylo několik základních bodů: pěstování jízdy na bicyklu, vyučování jízdě na kole, pořádání závodů, sdružování osob zajímajících se o cyklistiku, podpora vlastenecké činnosti a organizace všeobecného spolkového života.

 

Pohlednice okolo roku 1905. Klub českých cyklistů Ostrava (vznik 1899) založil tamburášský sbor, který vystupoval nejméně roku 1902 na spolkových akcích i zábavách.

 

Jednotlivé kluby doplňovaly různými způsoby svou činnost, často ochotnickými divadelními představeními. Členové spolků volili české literární předlohy. Výdělek ze vstupného klubům částečně pomohl v jejich finanční tísni. Další doplňkovou činností bylo pořádání plesů, zábav a laických i odborných přednášek. Témata přednášek se většinou obracela k historickým postavám, jako byl Jan Hus, Jan Žižka, Jan Amos Komenský či František Palacký. Finanční výtěžky z akcí nenacházely své místo pouze ve spolkových pokladnách, ale často byly používány na podporu národních sbírek (Český dům ve Vítkovicích, Libušín, moravskoostravské české gymnázium…).

 

Plakát z roku 1928.

 

Podnikavější spolky doplňovaly svou činnost v zimním období zřizováním kluzišť. V letním období pak kluby velocipedistů pořádaly časté výlety, většinou ve spolupráci s jinými sportovními či vlasteneckými spolky. Většina spolků také dbala o vznik a rozšiřování spolkové knihovny. V 30. letech se staly populárními cyklistické závody, které lákaly k sledování širokou veřejnost a které tak přinesly spolkům větší zisk.

 

KČV Moravan a jeho plakát z července 1928

 

KČV Vítkovice (Vpřed) – poslední mohykán

Záměr vytvořit ve Vítkovicích cyklistický spolek se zrodil v roce 1895. Historie oficiálního klubu sahá do roku 1897, kdy zdejší příznivci cyklistiky založili spolek s oficiálním názvem Klub českých velocipedistů Vítkovice ve Vítkovicích. Ustavující valná hromada se konala 15. října 1897. Prvním předsedou spolku se stal Jan Ondráš, který ve Vítkovicích zároveň provozoval obchod s jízdními koly. Již v roce 1899 připravil spolek první cyklistické závody. Téhož roku spolek slavnostně odhalil svůj prapor. Zpočátku se klub vyvíjel rovnoměrně spolu s ostatními kluby, ale brzy se stal jediným přeživším spolkem, který byl založeny ještě v závěru 19. století a jehož činnost přetrvávala i po 1. světové válce.

 

 

Návrh spolkového praporu KČV Vítkovice z roku 1899

 

 

V meziválečném období se klub zařadil svou aktivitou na první příčku nejen mezi ostravskými, ale také mezi severomoravskými a slezskými kluby. Také mezi vítkovickými kluby patřil k nejčinnějším. Ve 20. letech měl konkurenci v německých organizacích Mährisch-schlesischer Arbeiter-Radfahrerbund, Arbeiter Rad und Kraftfahrer-Verein Zukunft či v českém Klubu dělnických cyklistů v Mor. Ostravě –Vítkovicích.

Klub českých velocipedistů Vítkovice často spolupracoval s nejvyšším cyklistickým orgánem, Ústřední jednotou československých velocipedistů v Praze. To vše díky úsilí nového mladého člena, Augustina Sumíka. Po jeho vstupu klub dostal spolek v roce 1928 nové jméno: Klub českých velocipedistů Vpřed – Vítkovice. Jeho činnost se zaměřila především na závody a na propagaci cyklistiky. Již v roce 1928 se jel první závod do vrchu, cílem byly Pustevny. Roku 1931 vznikla z podnětu Augustina Sumíka Moravskoslezská župa cyklistická, která dbala o zakládání, rozvoj a organizaci cyklistických spolků na území severní Moravy a Slezska. Vítkovický klub se tak stal centrálním orgánem celé župy. Značné úsilí bylo věnováno rozvoji cyklistiky v místech, kde se sportovní odvětví dosud příliš neuchytilo, tedy v oblast Místecka, Těšínska, Valašska a Vsetínska.

Také na vítkovické cyklisty dolehla světová hospodářská krize, úspěšně ji ale překonali a pokračovali ve své činnosti i ve válečném období, na jehož počátku spolek čítal 35 členů. Po různých náborech a propagacích cyklistického sportu počet stoupl v roce 1943 na neuvěřitelných 230 osob. Tehdy se staly populárními utkání bicyklebalových dvojic a krasojízda, kterou reprezentovali dokonce v celostátních kolech bratři Oldřich a František Bartošovi.

Po skončení 2. světové války spolek brzy navázal na svou předválečnou činnost. Po roce 1948 byl klub několikrát transformován v masových tělovýchovných organizacích. Vítkovický klub je dnes jediným ostravským cyklistickým spolkem, jehož tradice funguje nepřetržitě od jeho založení v roce 1897.

 

Věnování z roku 1929

 

 

Vývoj vítkovického klubu v datech:

1897–1927 Klub českých velocipedistů Vítkovice

1928–1939 Český klub velocipedistů Vpřed – Vítkovice

1940–1945 Klub velocipedistů Vpřed – Vítkovice

1946–1948 Klub velocipedistů Vpřed – Vítkovice

1949–1952 Cyklistický oddíl Sokol VŽKG

1953–1957 Cyklistický oddíl TJ Baník – Vítkovice VŽKG

1958–1965 Cyklistický oddíl TJ VŽKG – Vítkovice

1966–1993 Cyklistický oddíl TJ Vítkovice

1994–2000 Cyklistický oddíl SSK Vítkovice

2001–dosud YOGI Racing Team Ostrava

 

Augustin Sumík

Meziválečná ostravská cyklistika měla řadu velkých postav. Mezi největší nadšence patřil Augustin Sumík, který se narodil 19. května 1903 v Hrabůvce. V mládí byl organizován ve skautingu a roku 1927 vstoupil do Klubu českých velocipedistů ve Vítkovicích. Krátce po vstupu do klubu zorganizoval první cyklistický závod. Na nároží proti vítkovickému Českému domu si otevřel roku 1928 prodejnu jízdních kol a šicích strojů.

Díky Sumíkově činnosti začaly vznikat nové cyklistické kluby v Ostravě, na Frýdecku i Místecku. Stál u zrodu Moravskoslezské župy cyklistické a dlouhá léta byl jejím starostou. Jeho nadšení pro cyklistiku bylo téměř neuvěřitelné. V letech 1940–1945 byl vězněn v koncentračních táborech na území dnešního Německa a Francie. Po válce navázal na svou předválečnou činnost a angažoval se pak v cyklistice v rámci TJ VŽKG. Zemřel v roce 1979 a na jeho počest se od roku 1981 jezdí Memoriál Augustina Sumíka.

 

Augustin Sumík na fotografii nahoře

 

Nadcházející akce

 1. Výstavy ve výlohách

  1. ledna, 8:00 - 31. prosince, 23:30
 2. Počátky lyžníků v Beskydech

  16. února, 17:00 - 2. dubna, 14:00
 3. Výstava: Býti cyklistou to chce styl

  1. dubna, 8:00 - 30. června, 17:00
 4. Výzva: Na kole šik

  1. května, 0:00 - 30. září, 0:00
 5. Retro Elegant

  1. května

Fotogalerie z akcí spolku

Výstava ve výlohách – Českobratrská 14

Výstava ve výlohách – Českobratrská 14

Výstava ve výlohách – Náměstí Gen. Svobody 14

Výstava ve výlohách – Náměstí Gen. Svobody 14

Fenomén cyklistika ve Vítkově

Fenomén cyklistika ve Vítkově

Letní slavnost v Hradci nad Moravicí / 6. 8. 2022

Letní slavnost v Hradci nad Moravicí / 6. 8. 2022

Letní blues pod Sýkorákem, 24. 7. 2022

Letní blues pod Sýkorákem, 24. 7. 2022

Porubské swingování / 19. 7. 2022

Porubské swingování / 19. 7. 2022

Promenáda v Jubilejní kolonii, 10. 7. 2022

Promenáda v Jubilejní kolonii, 10. 7. 2022

Rozmarné slavnosti Ostravice, 25. 6. 2022

Rozmarné slavnosti Ostravice, 25. 6. 2022

Swingové léto – Dětský den v Družstvě 10. 6. 2022

Swingové léto – Dětský den v Družstvě 10. 6. 2022

Do sedel 15. 5. 2022 – Od věže k věžím

Do sedel 15. 5. 2022 – Od věže k věžím

Pohádkové sousedské vánoce v Jubilejní a Družstvě 2021

Pohádkové sousedské vánoce v Jubilejní a Družstvě 2021

Vánoční blues pod „Sýkorákem“ s kinematografem, 20.12.2021

Vánoční blues pod „Sýkorákem“ s kinematografem, 20.12.2021

Do sedel 28. 10. 2021 – Od radnice k radnici

Do sedel 28. 10. 2021 – Od radnice k radnici

Do sedel 17. 10. 2021 – Ostravské Hradčany

Do sedel 17. 10. 2021 – Ostravské Hradčany

Do sedel 12. 9. 2021 – Od divadla k divadlu

Do sedel 12. 9. 2021 – Od divadla k divadlu

Swingová kolonáda 28. 8. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Swingová kolonáda 28. 8. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Do sedel 26. 9. 2021 – Od pravěku na Landeku

Do sedel 26. 9. 2021 – Od pravěku na Landeku

Do sedel 29. 8. 2021 – Od parku k parku

Do sedel 29. 8. 2021 – Od parku k parku

Kolonáda – cykloorienťák Ostravou 28. 8. 2021

Kolonáda – cykloorienťák Ostravou 28. 8. 2021

Elegant Silesia 2021, Kravaře

Elegant Silesia 2021, Kravaře

Swing City Ostrava 23.-25. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Swing City Ostrava 23.-25. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Promenáda v Jubilejní kolonii 17. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Promenáda v Jubilejní kolonii 17. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Čaj o páté v Družstvu 19. 6. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Čaj o páté v Družstvu 19. 6. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Do sedel 6. 7. 2021 – Od kavárny k vinárně

Do sedel 6. 7. 2021 – Od kavárny k vinárně

Do sedel 27. 6. 2021 – Od zastávky k nádraží

Do sedel 27. 6. 2021 – Od zastávky k nádraží

100 let Družstva

100 let Družstva

Do sedel 6. 6. 2021 – Od katedrály k dřevěnému kostelíku

Do sedel 6. 6. 2021 – Od katedrály k dřevěnému kostelíku

Do sedel 23. 5. 2021 – Od kolonie ke kolonii

Do sedel 23. 5. 2021 – Od kolonie ke kolonii

Ostravské okruhy 29. 8. 2020

Ostravské okruhy 29. 8. 2020

1. mistrovství ČR na historických sportovních kolech 22. 8. 2020

1. mistrovství ČR na historických sportovních kolech 22. 8. 2020

Elegant Silesia – vyjížďka na Raduň 22. 8. 2020

Elegant Silesia – vyjížďka na Raduň 22. 8. 2020

Elegant swing piknik 22. 8. 2020

Elegant swing piknik 22. 8. 2020

Retrománie 14. 8. 2020

Retrománie 14. 8. 2020

Fenomén cyklistika v Opavě

Fenomén cyklistika v Opavě

Promenáda v Jubilejní kolonii 19. 7. 2020

Promenáda v Jubilejní kolonii 19. 7. 2020

Do sedel 2020

Do sedel 2020

Čaj o páté v Družstvě 19. 6. 2020

Čaj o páté v Družstvě 19. 6. 2020

Výstava Fenomén cyklistika

Výstava Fenomén cyklistika

Ples Elegant 1. 2. 2020

Ples Elegant 1. 2. 2020

9. ročník MMČR v historickém lyžování 11. 1. 2020

9. ročník MMČR v historickém lyžování 11. 1. 2020

Sametová retrokrasojízda 17. 11. 2019

Sametová retrokrasojízda 17. 11. 2019

Výstava ve výlohách – Českobratrská 14

Výstava ve výlohách – Českobratrská 14

Výstava ve výlohách – Náměstí Gen. Svobody 14

Výstava ve výlohách – Náměstí Gen. Svobody 14

Fenomén cyklistika ve Vítkově

Fenomén cyklistika ve Vítkově

Letní slavnost v Hradci nad Moravicí / 6. 8. 2022

Letní slavnost v Hradci nad Moravicí / 6. 8. 2022

Letní blues pod Sýkorákem, 24. 7. 2022

Letní blues pod Sýkorákem, 24. 7. 2022

Porubské swingování / 19. 7. 2022

Porubské swingování / 19. 7. 2022

Promenáda v Jubilejní kolonii, 10. 7. 2022

Promenáda v Jubilejní kolonii, 10. 7. 2022

Rozmarné slavnosti Ostravice, 25. 6. 2022

Rozmarné slavnosti Ostravice, 25. 6. 2022

Swingové léto – Dětský den v Družstvě 10. 6. 2022

Swingové léto – Dětský den v Družstvě 10. 6. 2022

Do sedel 15. 5. 2022 – Od věže k věžím

Do sedel 15. 5. 2022 – Od věže k věžím

Pohádkové sousedské vánoce v Jubilejní a Družstvě 2021

Pohádkové sousedské vánoce v Jubilejní a Družstvě 2021

Vánoční blues pod „Sýkorákem“ s kinematografem, 20.12.2021

Vánoční blues pod „Sýkorákem“ s kinematografem, 20.12.2021

Do sedel 28. 10. 2021 – Od radnice k radnici

Do sedel 28. 10. 2021 – Od radnice k radnici

Do sedel 17. 10. 2021 – Ostravské Hradčany

Do sedel 17. 10. 2021 – Ostravské Hradčany

Do sedel 12. 9. 2021 – Od divadla k divadlu

Do sedel 12. 9. 2021 – Od divadla k divadlu

Swingová kolonáda 28. 8. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Swingová kolonáda 28. 8. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Do sedel 26. 9. 2021 – Od pravěku na Landeku

Do sedel 26. 9. 2021 – Od pravěku na Landeku

Do sedel 29. 8. 2021 – Od parku k parku

Do sedel 29. 8. 2021 – Od parku k parku

Kolonáda – cykloorienťák Ostravou 28. 8. 2021

Kolonáda – cykloorienťák Ostravou 28. 8. 2021

Elegant Silesia 2021, Kravaře

Elegant Silesia 2021, Kravaře

Swing City Ostrava 23.-25. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Swing City Ostrava 23.-25. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Promenáda v Jubilejní kolonii 17. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Promenáda v Jubilejní kolonii 17. 7. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Čaj o páté v Družstvu 19. 6. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Čaj o páté v Družstvu 19. 6. 2021 – SWINGOVÉ LÉTO

Do sedel 6. 7. 2021 – Od kavárny k vinárně

Do sedel 6. 7. 2021 – Od kavárny k vinárně

Do sedel 27. 6. 2021 – Od zastávky k nádraží

Do sedel 27. 6. 2021 – Od zastávky k nádraží

100 let Družstva

100 let Družstva

Do sedel 6. 6. 2021 – Od katedrály k dřevěnému kostelíku

Do sedel 6. 6. 2021 – Od katedrály k dřevěnému kostelíku

Do sedel 23. 5. 2021 – Od kolonie ke kolonii

Do sedel 23. 5. 2021 – Od kolonie ke kolonii

Ostravské okruhy 29. 8. 2020

Ostravské okruhy 29. 8. 2020

1. mistrovství ČR na historických sportovních kolech 22. 8. 2020

1. mistrovství ČR na historických sportovních kolech 22. 8. 2020

Elegant Silesia – vyjížďka na Raduň 22. 8. 2020

Elegant Silesia – vyjížďka na Raduň 22. 8. 2020

Elegant swing piknik 22. 8. 2020

Elegant swing piknik 22. 8. 2020

Retrománie 14. 8. 2020

Retrománie 14. 8. 2020

Fenomén cyklistika v Opavě

Fenomén cyklistika v Opavě

Promenáda v Jubilejní kolonii 19. 7. 2020

Promenáda v Jubilejní kolonii 19. 7. 2020

Do sedel 2020

Do sedel 2020

Čaj o páté v Družstvě 19. 6. 2020

Čaj o páté v Družstvě 19. 6. 2020

Výstava Fenomén cyklistika

Výstava Fenomén cyklistika

Ples Elegant 1. 2. 2020

Ples Elegant 1. 2. 2020

9. ročník MMČR v historickém lyžování 11. 1. 2020

9. ročník MMČR v historickém lyžování 11. 1. 2020

Sametová retrokrasojízda 17. 11. 2019

Sametová retrokrasojízda 17. 11. 2019

partneři