„Elegance a noblesa prospívají jedincům i společnosti,

všem sluší a krásně se s nimi žije.“

Navazujeme na činnost Moravskoslezské župy cyklistické, která společnými projekty sdružovala a propojovala spolky a organizace.

Těžíme z tradice a noblesy starých časů v časech nynějších. Děláme, co nás baví a těší, sport a kulturu.

Spolek jsme obnovili na počest A. Sumíka, který svým nadšením motivoval mnohé.

Činnost spolků vždy zrcadlila dobu, stejně jako jeho náplň a cíle. Proto jsme náš spolek přizpůsobili době i našim prioritám. Býti velocipedistou je životní styl, který s sebou nese nejen noblesu starých časů, ale také aktivní životní styl plný sportu, kultury, řemeslné dovednosti a historie. Jsme sice trochu retro, ale proč ne, je to zábava.

Našim cílem je podporovat městská kola v Ostravě, vytvářet originální projekty související s historií, kulturou a sportem. Podporovat  kulturní a sportovní turismus v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Využijeme všech našich dovedností k jejich naplnění.

Karin a Michal

Zakládající členové spolku

We build upon the activities of the Moravian-Silesian Cycling Association, which united related societies and organisations by organising common projects.

We develop the tradition and elegance of the old times in the present day. We celebrate what we are passionate about: sports and culture. We restored our society in honour of A. Sumík, who inspired many others by his enthusiasm.

The activities of historical interest societies always reflected the cultural values of their era. That is why we adjusted our society to our time and our priorities. To be a velocipedist is a lifestyle; it carries within itself not only the old times gentility, but also an active lifestyle full of sports, culture, craftsmanship and history. Admittedly, we are retro a little bit, but why not? It´s fun!

Our aim is to support city bikes in Ostrava, to create original projects related to history, culture and sports, and to support cultural and sports tourism in Ostrava and the Moravian-Silesian Region.

We work tirelessly to accomplish our goals.

 

Karin and Michal

Founding members of the society

Čemu se věnujeme

  • Realizace sportovních akcí 30% 30%
  • Realizace kulturních akcí 30% 30%
  • Cyklovýlety 25% 25%
  • Výstavy 15% 15%

Aktuality